Utvalg vil ha bedre tilbud til førskolebarna

Dagens barnehager i Norge sikrer ikke alle barn et godt systematisk, pedagogisk tilbud. 10-15 prosent av barna bør kartlegges for å endre på det.