«Deep Sea Driller»-etterlatte stevner staten

Etterlatte etter «Deep Sea Driller»-forliset i 1976, der seks mennesker omkom, stevner nå staten.