• Folk har ikke endret flyvanene på grunn av askeskyen.

Vi flyr like mye som før

Spådommene om at askeproblemene vil føre at folk flyr mindre fly enn før, har ikke slått til.