Flere søker erstatning for pasientskader

I første halvår søkte 2.277 pasienter som har opplevd behandlingssvikt i helsevesenet om erstatning. Det er en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor.