Terroranke ventes avgjort torsdag

Borgarting lagmannsrett må vurdere om PST har grunnlag for å sikte de tre terrorsiktede etter bestemmelsen om terrorforbund i straffeloven. Torsdag ventes resultatet av ankene om varetekt.