• Kommunelegen i Sveio har gitt en klager medhold i at bjelleklamgen er en helserisiko. Bonden trues med bøter og fengsel om ikke vedtaket blir fulgt opp. (Foto: Scanpix)

Kommunelege forbyr bjelleklang

Norges første bjelleforbud er innført i Sveio. Sauebønder tror ikke sine egne ører.