Flere asylsøkere sendes ut med tvang

Politiets utlendingsenhet (PU) må bruke tvang oftere enn før når de sender ut asylsøkere uten lovlig opphold i landet. Andelen som reiser frivillig har nemlig gått ned fra 2009.