• Alle de rødgrønne partiene er for å øke skattene.

Stor vilje til skatteøkning i regjeringspartiene

Etter at Raymond Johansen uttalte seg om skatteøkninger fra 2017 tar flere profilerte politikere i regjeringspartiene til orde for økte skatter. Men de vil ikke vente i seks år.