388 barn forsvunnet fra asylmottak på 2000-tallet

De siste ti årene har nærmere fire hundre mindreårige forsvunnet fra norske asylmottak. Bare en tredel av dem dukker opp igjen.