- Etterforskning av overvåkingssaken vil ta flere uker

Kripos tror etterforskningen av overvåkingssaken kan ta lang tid. Analysen av det beslaglagte materialet vil trolig ta flere uker.