• - Vil de rødgrønne ha andre regler får de lage dem. De har flertall, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Bjarne Håkon Hanssen slår tilbake

Rådgiver og eksstatsråd Bjarne Håkon Hanssen mener han ikke har gjort noe galt og at han står på trygg moralsk grunn i barnehagesaken.