Tror at 22.000 byggejobber forsvinner

Bygge— og anleggsnæringen venter at 22.000 jobber blir borte i år og neste år. Regjeringens krisepakker hindrer bare at det går fra vondt til verre.