Hvert tredje psykisk syke barn uten diagnose

Hvert tredje barn i det psykiske helsevernet sto uten diagnose i 2007. Det var en liten økning i antall stilte diagnoser fra tidligere år.