Sykehuskritikk ikke brudd på presseetikk

Nordland legeforening og Nordlandssykehuset vant ikke fram med sine klager på pressens dekning av skandalen ved sykehusets kirurgiske avdeling.