Inn- og utreisekontroll mellom Svalbard og fastlandet

Fra 1. februar 2011 blir det inn— og utreisekontroll av alle som reiser mellom Svalbard og fastlandet.