• 86 prosent av SVs velgere støtter norske medlemsskap i NATO. Knut S. Vindfallet

SV-ere flest er for NATO

Nesten ni av ti SV-velgere, 86 prosent, støtter Norges medlemskap i NATO, stikk i strid med partiets program.