• Norges Handikapforbund krever at 5 milliarder kroner settes av for å bedre tilgjengeligheten for folk med nedsatt funksjonsevne. Scanpix

Krever 5 milliarder til bedret tilgjengelighet

Norges Handikapforbund krever at 5 milliarder kroner settes av for å bedre tilgjengeligheten for folk med nedsatt funksjonsevne.