Aeroflot dømt for brudd på utlendingsloven

Mellom 2006 og 2008 kom minst 162 indiske statsborgere med falske papirer fra Moskva til Gardermoen. Samtlige forsvant senere fra asylmottakene.