Ulvebestanden styrket av friskt blod fra øst

To hannulver fra den finskrussiske bestanden har de to siste årene styrket ulvebestanden i Norge og Sverige med friskt blod, som reduserer faren for innavl. Bestanden er nå på over 200 dyr.