Tror lakselus forårsaker villaksens «langsomme død»

Lakselus vil føre til «villaksens og sjøørretens langsomme død» dersom det ikke settes i verk nedslakting av laks og andre drastiske tiltak mot oppdrettsnæringen, mener organisasjonene til sportsfiskere og elveeiere.