Syke studenter slipper legeerklæring

Studenter i Trondheim og Stavanger slipper å levere legeerklæring dersom de blir syke til eksamen. I Bergen må studentene fortsatt oppsøke lege.