Krisekompromiss i Misjonsselskapet

Krisen rundt omorganiseringen i Det Norske Misjonsselskap (NMS) endte i et kompromiss. Landsstyret tapte voteringen i helgen, men blir sittende.