Lønnstillegg for vernepliktige

Regjeringen foreslår å øke tjenestetillegget for vernepliktige soldater fra 145 kroner til 150 kroner dagen. Dimisjonsgodtgjørelsen øker fra 27.850 kroner til 28.835 kroner.