Stolt-Nielsen fikk Høyesteretts medhold i skattesak

Rederarvingen Niels Gregers Stolt-Nielsen har fått medhold i sin anke til Høyesterett og får opphevet ligningen for 2005.