Politiet vegrer seg for å anmelde familievold

Politiet har instruks om å anmelde ved utrykninger som gjelder familievold, men gjør det svært sjelden, viser doktorgrad.