65 prosent flere går på arbeidsrettede tiltak

Antall personer på arbeidsrettede tiltak har økt med 65 prosent fra november i fjor til november i år, viser nye tall fra Nav.