Seks års fengsel for kokainsmugling

Retten avviste bestemt påstandene om at de to kvinnene ikke visste at de smuglet kokain fra Brasil. Onsdag ble de og mannen som rekrutterte dem dømt på alle punkter.