Øker behandlingskapasiteten

Sykehuset Asker og Bærum (SAB) har kalt inn 400 «oversette» pasienter til behandling og kontroll etter å ha saumfart sine egne pasientlister.