Vil ikke undersøke mikroflyulykker

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ønsker ikke å overta ansvaret for å undersøke ulykker med mikrofly.