30 prosent færre påskeskader

En halvering i antall leteaksjoner og 30 prosent færre skader å behandle er statusen for Røde Kors etter årets påske.