Får mindre politi for pengene

Tall fra Politidirektoratet viser at lønnsutviklingen i politiet har vært bedre enn for lærere, sykepleiere og resten av staten.