Nordsjødykkerne til Høyesterett

Den ene gruppen av nordsjødykkere som vil ha erstatning fra staten for skader etter arbeid med norsk oljeutvinning, får prøve saken sin i Høyesterett.