Seadrill anker til Høyesterett

Seadrill kjemper videre mot Oslo Børs i saken om tilbudsplikt på selskapet Eastern Drilling. Fredriksen-selskapet anker saken til Høyesterett.