- Mot enighet om Libya i SV

SV-landsmøtet aksepterer norsk deltakelse i Libya-krigen, men slår fast at Norge må forsvare det opprinnelige mandatet fra FNs sikkerhetsråd.