• Norge eksporterte i første kvartal sild til konsum for 1,7 milliarder kroner.

Rekordeksport av sild og makrell

Aldri før har Norge eksportert sild og makrell til middagsbord i mange land for så store verdier som vi gjorde i årets første kvartal