Mange anmeldelser på nett

Politiet har mottatt mange anmeldelser via internett etter at ordningen ble etablert mandag.