Norske rasteplasser får stryk for renhold

Rasteplassene langs E6 her i landet kunne tjent på bedre renhold, viser en tysk test der rasteplasser i 16 europeiske land er sammenlignet. Fire norske plasser er vurdert i testen.