• Scanpix

Færre flåttsyke

Folkehelseinstituttet har hittil i år fått melding om færre alvorlige borrelia-tilfeller enn på samme tid i fjor. Men Rogaland tilhører landstoppen.