Tilbakeslag for Fjord Norge

Fjord Norge opplever et kraftig tilbakeslag i år. Hittil har det vært en svikt på 10 prosent i antall gjestedøgn ved reiselivsbedriftene på Vestlandet.