• Fetteren til Birgitte Tengs går rettens vei for å få jobb i Fokus Bank. Kristian Jacobsen

Får ikke jobb fordi han er fetteren til Birgitte Tengs

Da Fokus Bank fant ut at den nyansatte siviløkonomen var den mye omtalte fetteren til Birgitte Tengs, avsluttet de arbeidsforholdet umiddelbart.