• Matproduksjonen går ned i Norge. Jarle Aasland

Kraftig nedgang i matproduksjonen i Norge

De siste ti årene har matproduksjonen i det norske landbruket gått mer ned enn i de fleste andre vestlige land. Tallene gjør Bondelaget bekymret.