Åpner lyskryss etter underskriftskampanje

Susanne Auke (14) overlevde å bli påkjørt og slept 4 kilometer under to biler. Mandag åpnes en ny lysregulert fotgjengerovergang på ulykkesstedet, takket være iherdige venninner.