• Colourbox

Høyre vil stramme inn bruken av sykmeldinger

Høyre vil i sitt alternative budsjettforslag stramme kraftig inn på reglene for sykmelding.