Advarsel til VG-redaktør

VGs ansvarlige redaktør Bernt Olufsen brøt loven om verdipapirhandel, konstaterer Kredittilsynet.