Foreslår færre pasienter for fastlegene

Fastlegene skal ha færre pasienter enn i dag, og det skal lønne seg å bruke mer tid på forebygging og tidlig behandling.