• Fartsgrenser satt ut fra miljøhensyn kan være ulovlige.

Uvisst om miljøfartsgrenser er lovlige

Miljøfartsgrenser på norske veier kan være fastsatt uten at det er tilstrekkelig lovhjemmel for et slikt tiltak.