Starter graving etter Harald Hårfagre

Riksantikvaren har gitt klarsignal til utgravinger ved kongsgården til Harald Hårfagre, som ble funnet på Karmøy i 2006.