• Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og regjeringen framskynder veiprosjekter. Lars Idar Waage

Veiprosjekter framskyndes

Regjeringen setter fortgang i flere samferdselsprosjekter for å bremse nedgangen i bygge— og anleggsbransjen.