Vil ha strengere regelverk for helikopter

Havarikommisjonen har i mange år ønsket å skjerpe helikoptersikkerheten på grunn av mange ulykker. Men Luftfartstilsynet har sagt nei, og ingenting har skjedd siden 1994.