Vannlekkasje på Haukeland

Vannstanden var opptil 30 centimeter i gangene i kjelleren på Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter en større vannlekkasje onsdag morgen.